De Groene Vlam

Onderhoud blusmiddelen

Onderhoud van blustoestellen en haspels.

Uw blustoestellen, haspels en noodverlichting moeten jaarlijks geïnspecteerd worden om een goede werking te kunnen waarborgen.

De techniekers van De Groene Vlam beschikken over een uitstekende kennis om deze controle jaarlijks bij uw bedrijf uit te voeren.

De controle van de draagbare blustoestellen gebeurt volgens de norm NBN S21-050, die voorziet in een strikte procedure voor dit onderhoud. Bovendien eisen doorgaans ook verzekeringsmaatschappijen periodiek onderhoud volgens deze norm.

Voor de controle van de brandhaspels is de norm EN671-3 van toepassing. Binnen deze norm moeten de brandhaspels jaarlijks gecontroleerd worden door een deskundig persoon en moet de haspelslang vijfjaarlijks beproefd worden.

Voor verdere informatie, neem contact op met De Groene Vlam.